NGO na Ziemi Mrągowskiej

Organizacje pozarządowe w powiecie mrągowskim podejmują szereg oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczności lokalnej.  

MENU

EKOLOGIA

KULTURA

EDUKACJA

TURYSTYKA

SPOŁECZNE

BEZPIECZEŃSTWO

KOMBATANCKIE

INNE

 

EKOLOGIA

· Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-kulturalno-oświatowe

ul. Zwycięstwa 6

11-710 Piecki

REGON 510679474         

KRS 48685

·Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEIK         

ul. Wileńska 36/1

11-700Mrągowo                            

tel. 89 741 73 43              

NIP 7422132779              

REGON 280115424         

KRS 253880

·Stowarzyszenie Zielone Dzieci               

ul. Kopernika 2c

11-700 Mrągowo                           

Tel. 89 741 25 32             

e-mail: ewa.gnoza@gazeta.pl  

NIP 7422215040              

REGON 280473862         

KRS 343346

·Koło Łowieckie „ŁOŚ” w Mrągowie     

os. Brzozowe 8/9

11-700 Mrągowo                           

Witold Pawłowicz - prezes        

Tel.504308002, 502504480

www.kllos.mragowo.pl

·Fundacja „Inkubator Kreatywności”    

Marcinkowo 33A

11-700 Mrągowo                           

Magdalena Markiewicz- prezes              

Tel. 508 069 262

manager@mazurskiklaster.pl

 

KULTURA

·Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe Zełwągi

Zełwągi 25

11-730 Mikołajki                            

NIP 7421872161              

REGON 510866006         

KRS 30468          

·Stowarzyszenie Kulturalne Nasz Zgon 

Zgon 37

11-711 Nawiady

KRS 175501

·Stowarzyszenie IntegRacja-Sztuki         

ul. Wojska Polskiego 6J/15

11-700 Mrągowo                        

Tel. 502354509

NIP 7422075573              

REGON 519649820         

KRS 222649       

·Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia               

os. Grunwaldzkie 9/22

11-700 Mrągowo                           

KRS 381469       

Dariusz Żyłowski – prezes          

tel. 605 539 610

89  741 28 12

·Paradox.Art      

ul. Roosevelta 23

11-700 Mrągowo

·Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa „Niedźwiedzia Łapa”

ul. Wolności 15

11-700 Mrągowo                           

Berta Ćwiek- przewodnicząca

Tel. 89/ 7413295

e-mail: biuro@vdgo.vdg.pl

·Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mrągowie    

Plac Michała Kajki 2

11-700 Mrągowo            

ul. Piaskowa 8 B/6

11-700 Mrągowo            

Waldemar Basta – prezes          

Tel. 89/ 7413455, 692430254

e-mail: walbasta@o2.pl

·Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych BAB-SKA   

ul. Wojska Polskiego5A/37

 11-700 Mrągowo

Barbara Malinowska-prezes     

504251558

basia.11@wp.pl

· Stowarzyszenie Miast Partnerskich „Mrągowo – Grünberg”   

ul. Królewiecka 60 A

11-700 Mrągowo                          

Urszula Irena Kuchcińska – przewodnicząca      

Tel. 89/ 7412137, 784238320

e-mail: urszula.kuchcinska@wp.pl

· Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie        

pl. Bolesława Prusa 8

11-700 Mrągowo                           

Aniela Dobielska – prezes          

Tel. 89 7413526, 788783106

·Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej

ul. Ratuszowa 5

11-700 Mrągowo            

Robert Wróbel – prezes             

89/7433467

kierownik@it.mragowo.pl

www.it.mragowo.pl

· ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska HUFIEC MRĄGOWO Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Kopernika 2C/1                

11-700 Mrągowo                           

Barbara Panek Strzałkowska – komendant hufca           

Tel. 89/ 7412764, 603 891 554

mragowo@zhp.pl

www.mragowo.zhp.pl

basiapanek@wp.pl

·Stowarzyszenie Ruch Autonomii Mazur             

pl. Kajki 2/8

11-700 Mrągowo                            

Zbigniew Paliński- Przewodniczący        

Tel. 89 741 31 48

ram.mragowo@wp.pl

zbigniewpalinski@wp.pl

                                

EDUKACJA

·Stowarzyszenie wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży  Sukces

os. Mazurskie 32/51

11-700 Mrągowo                           

REGON 511414105         

KRS 12703

· Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku        

ul. Warszawska 26

11-700Mrągowo             

tel. 89 741 03 49              

NIP 7422155585              

REGON 280227940         

KRS 282320

       

TURYSTYKA

·Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska   

ul. Warszawska 26

11-700 Mrągowo

tel. 89 741 80 39

e-mail: info@it.mragowo.pl      

NIP 7422092063              

REGON 519619479         

KRS 206964       

· Mazurskie Stowarzyszenie Wagabunda             

Kosewo 77

11-700 Mrągowo

REGON  519454067         

KRS 113450

·Stowarzyszenie Szlak Krutynia

Krutyń 18

11-710 Piecki    

KRS 210489       

·Stowarzyszenie Miłośników Mazur Przyjaciele

Jora Wielka 33a

11-730 Mikołajki"                          

REGON 519603432         

KRS 200054

·Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych „Szwadron”

ul. Przemysłowa 11 C, 11-700 Mrągowo

Sławomir Trzeciakiewicz - prezes           

Tel. 502540381

szwadron@szwadron.org

www.szwadron.org 

· Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA” Oddział Północno-Mazowiecki w Pułtusku, Koło w Mrągowie

ul. Olsztyńska 14 A,

11-700 Mrągowo                           

Tel. 89 7413049 – L. Ludorf, 668 697 581 - A. Góźdź

· Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego      

ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo                         

Stefan Gojło – prezes                 

 

SPOŁECZNE

·Forum Inicjatyw Mazury-Mikołajki       

Stare Sady 6

11-730 Mikołajki

KRS 153985

·Centrum Edukacji Społecznej CESPO   

ul. Wileńska 8A

11-700 Mrągowo                           

KRS 209290       

·Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski

ul. Sienkiewicza 16

11-700 Mrągowo

NIP 7422081929              

REGON 511336411         

KRS 232728       

·Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miejscowości Krzywe       

Krzywe 26

11-700 Mrągowo                           

Tel. 897433450 

NIP 7422236987              

REGON 280608109         

KRS 381597       

·  Samodzielne Koło Terenowe nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach

ul. Leśna 2A 11-730

Mikołajki                                                                                          

NIP 790152407 

KRS 28524          

· Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha  w Mrągowie

ul. Wyspiańskiego 1

11-700 Mrągowo                           

Ks. Wiesław Świdziński– prezes              

Tel. 89 741 21 66

hospicjumdomowe.mragowo@wp.pl 

www.hospicjum.mragowo.pl

·Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Mrągowie               

ul. Królewiecka 34,

11-700 Mrągowo                           

Paweł Długoborski – prezes ZR

Maria Lemecha- sekretarz ZR   

Tel. 89/ 7413195, 691410807, 89/ 7417201

· Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Mrągowie      

ul. Warszawska 26

11-700 Mrągowo            

Teresa Gieczewska – przewodnicząca

Tel. 89/ 7433461, 668516781

·Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski   

ul. Wyspiańskiego 1

 11-700 Mrągowo           

oś. Brzozowe 1/12

11-700 Mrągowo           

Janina Kamińska – prezes          

Tel. 89/ 7413732, 782127734

janinapzn1@wp.pl

·Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy            

ul. Warszawska 53

 11-700 Mrągowo           

Os. Mazurskie 34/33

Teresa Grzesiak – Doroś - prezes           

Tel. 89 7416325, 793929306

· Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie

ul. Królewiecka 32 A, 11-700 Mrągowo                

Proboszcz

ks. Wiesław Świdziński

tel. 89/ 7412166, 723 967 581

waderka2@wp.pl

·Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA  

ul. Wojska Polskiego 22/2, 11-700 Mrągowo                     

Alicja Nowicka – prezes              

tel. 89 7412020

synapsa2@synapsa.mragowo.pl

·Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych „Amicus”

ul. Młodkowskiego 19

11-700 Mrągowo                           

Anna Kasprzak – prezes             

tel. 89/ 7412606

s-amicus@wp.pl

www.stowarzyszenie-amicus.yoyo.pl

·Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” z siedzibą w Mrągowie     

ul. Plutonowa 5/23

11-700 Mrągowo                           

Henryk Aliński – prezes              

tel. 600802461

· Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”       

ul. Kościelna 2

11-700 Mrągowo           

skr. pocztowa 78, 11 – 700 Mrągowo    

Bożena Anacka – Olszewska - prezes   

Tel. 531278298

www.remedium.cba.pl

remedium.mragowo@op.pl

·  Towarzystwo „Nasz Dom”        

Al. Zjednoczenia 34

 01-830 Warszawa          

· Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”

ul. Mrongowiusza 65 B

Dariusz Michalczyk – dyrektor 

Tel. 89/ 7412422

biurodomydladzieci@op.pl

www.domydladzieci.pl

·Fundacja „FRUCTUS”   

Tymczasowo przy Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej „Niedźwiedzia Łapa”           

Dorota Krzemińska -prezes              

Tel. 787 345 971

krzeminskadorota@wp.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO

·Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Oddział Miejsko – Powiatowy  w Mrągowie     

ul. Oficerska 2 A

11-700 Mrągowo                           

Zygmunt Kisielewski – prezes

Andrzej Damazy – sekretarz     

Tel. 89/ 741 35 88, 502385600, 89/ 741 33 51, 607529093

damazy.andrzej1@poczta.neostrada.pl

zygmunt.kisielewski@gmial.com

·Ochotnicza Straż Pożarna w Mrągowie               

ul. Oficerska 2 A

11-700 Mrągowo                           

Andrzej Prościo –prezes            

Tel. 89/ 7410503, 537400998

strazmragowo@wp.pl 

 

KOMBATANCKIE

·Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce  Odział w Mrągowie   

ul. Królewiecka 60 A

 11-700 Mrągowo           

Jan Zygmunt Rośleń – prezes   

Tel. 502 180 746, 89  676 56 54

zygmuntroslen@wp.pl

·Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warmińsko-Mazurski

Powiatowe Koło w Mrągowie                  

ul. Moniuszki 10/8

11-700 Mrągowo            

Antoni Jabłoński – prezes          

Tel. 89 741 3006, 500181806

·Związek Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Powiatowe w Mrągowie

ul. Ratuszowa 5                  

11-700 Mrągowo            

Paweł Jans – prezes     

tel. 89 7414332, 664226194

· Związek Sybiraków Koło w Mrągowie 

ul. Mickiewicza 5

11-700 Mrągowo                           

Helena Trzeciakiewicz-prezes   89 7413604

 

INNE

·Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze       

ul. Warszawska 7 C

11-700 Mrągowo            

ul. Królewiecka 15

Janusz Szmigiel– prezes              

Tel. 691555760 

 

facebook