Mazurski Klaster Turystyczny

Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18.12.2012 roku.

Klaster to grupa podmiotów skupiona wokół wspólnych idei i celów, dających podstawy do długotrwałej współpracy, opartej na rozwiniętym kapitale społecznym i generującej nową wartość dodaną.

Koordynatorem Mazurskiego Klastra Turystycznego jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”. Klaster składa się z grup projektowych działających w konkretnym obszarze turystyki. Członkiem grupy może być wyłącznie członek Lokalnej Organizacji Turystycznej „ziemia Mrągowska”.

Jaka jest różnica między MKT a LOT?
LOT  zajmuje podstawową działalnością promocyjną, czyli promocją regionu i członków w Internecie, publikacją materiałów promocyjnych, udziałem w targach turystycznych itd. Ze względu jednak na ograniczenia kadrowe i finansowe LOT nie jest w stanie realizować wszystkich celów, zwłaszcza wymagających większego zaangażowania. LOT pod względem liczby członków jest jedna z największych tego typu organizacji w kraju (ponad 100). Ze względu na różnorodny charakter działalności członków, nie wszystkie działania organizacji mogą liczyć na aprobatę wszystkich. Ze względu na te uwagi, podjęto decyzję że…

MKT zajmuje się specjalistycznymi działaniami, wymagającymi większego zaangażowania finansowego i kadrowego. Tworzone są Grupy robocze, których członkowie zainteresowani są realizacją (a więc także finansowaniem) konkretnych przedsięwzięć np. promocją na rynku rosyjskim, pozyskiwaniem dla regionu konferencji itd. Taki styl pracy angażuje podmioty, ponieważ członkowie grupy muszą się systematycznie spotykać, wymieniać pomysłami, szukać sojuszników. Bardzo ważne są zasady uczciwości biznesowej, wzajemne zaufanie oraz wolność decyzji w ramach grupy.

Strona www.klaster.mazury.pl prezentuje działania specjalistycznych Grup projektowych podejmowane w ramach MKT, którego koordynatorem jest LOT "Ziemia Mrągowska". Stanowi on gospodarczą prezentację regionu poprzez członków LOT "Ziemia Mrągowska". Prezentacja turystyczna atrakcji i podmiotów znajduje się na Mazurskim Portalu Turystycznym www.it.mragowo.pl.

Grupy robocze działając w ramach Mazurskiego Klastra Turystycznego:
1.Grupa ukierunkowana na pozyskanie turysty rosyjskiego – lider: Robert Wróbel, mail:
kierownik@it.mragowo.pl
2.Grupa „Convention Bureau” – lider: Robert Wróbel, mail:
kierownik@it.mragowo.pl
3.Grupa Eko-Klaster – lider: Magdalena Markiewicz, mail:
ogrody@arsson.pl
4.Grupa Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Mazur – lider Zofia Wojciechowska, mail:
programpomost@gmail.com

Zapoznaj się:
Regulamin Klastra

Wszelkie pytania odnośnie Mazurskiego Klastra Turystycznego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska" prosimy kierować do Koordynatowa Klastra (
kierownik@it.mragowo.pl).

facebook